יום רביעי, 5 בספטמבר 2012

מבצע "עזרא ונחמיה"

מבצע "עזרא ונחמיה"

מבצע "עזרא ונחמיה" של המאה העשרים,הוא מבצע הטסת יהודי עיראק לישראל, קרוי על שמם של "עזרא" ו "נחמיה", מנהיגים יהודים בארץ ישראל ובבל, בתחילתה של תקופת בית שני, תקופת העלייה בשנת 538, לפני הספירה, מבבל לירושלים. עד הקמת מדינת ישראל, חיו בעיראק 135,000 יהודים, מחציתם התגוררו בעיר הבירה בגדאד, מתוך אוכלוסיה ערבית שמנתה 2,5 מליון נפש.

בעקבות החלטת האו"ם על תוכנית החלוקה של א"י בכ"ט בנובמבר 1948, החלו שלטונות עיראק לרדוף את
היהודים. יציאתם של היהודים מעיראק נאסרה, נערכו פיטורים נרחבים של פקידים יהודים ממשרדי ממשלה
ומהמוסדות הכפופים להם, ננקטו צעדים להגבלת הפעילות המסחרית של הסוחרים והבנקים היהודיים,  בוטלו
כל רשיונות היבוא והיצוא לסוחרים יהודים, שיתקו את חיי הכלכלה של היהודים והוקמו במקומם חברות ערביות.
נסגרו בפני התלמידים היהודים שערי בתי הספר הרשמיים, הפקולטות ומשלחות הלימודים בחו"ל. יהודים אולצו
לתרום כסף, כדי לסייע לכוחות  העיראקיים שנלחמו בארץ-ישראל. המשטרה החשאית רדפה אחר היהודים
בהאשמות שוא שונות:יהודים נעצרו ונערכו חיפושים בבתיהם ויהודים עשירים נעצרו ונקנסו. מאמרי הסתה נגד
היהודים וידיעות בדויות ומסולפות פורסמו בעיתונות באופן קבוע, בעיקר, בעיתון מפלגת "אל-אסתקלאל"
(העצמאות). משום, כך, גברה בריחתם הבלתי ליגלית של היהודים לא"י מעיראק והקיפה אלפים רבים, עד
שממשלת עיראק נכנעה ופרסמה בשנת 1950, חוקה שהתירה ליהודים לצאת מאדמתה, תוך ויתור על נתינותם
העיראקית ואוסרת עליהם לחזור לעיראק בעתיד. 

ב- 10 באפריל 1951, אישר בית הנבחרים בבגדאד חוק המקפיא את רכושם של כל יהודי עיראק, שוויתרו
על נתינותםונאסר עליהם למכור את רכושם, ההקפאה חלה על כל נכס, סחורות בחנויות, ופקדונות בבנקים
וכו'. כתוצאה מכך,     יהודים  רבים בטרם עלייתם, התרוששו ולא נשאר להם כסף לצורך קיום. כל אלה
הובילו, בסופו של דבר, לסיומה  של גלות מפוארת , איכותית ועתיקת יומין, במסגרת מבצע "עזרא ונחמיה",
בו עלתה בשנים 1950-1952, רובה של הקהילה    שמנתה 120,000 נפש, לארץ ישראל. הקהילה
השאירה רכוש במליארדי דולרים: בתי-ספר, משרדים, מועדונים, בתי-תפילה, דירות, בתים וארמונות,
חוות חקלאיות, מרפאות וקליניקות רפואיות, בתי-חולים, בתי קהילה, ורכוש         אחר. כל זה הולאם בידי ממשלת-עיראק. יהודים שלא עלו לישראל, היגרו לארצות אחרות.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה