יום חמישי, 13 ביוני 2013קברו של יהושע כהן גדול


קברו של יהושע כהן גדול שוכן בבגדאד בגדה המערבית של נהר החידקל (אלכרח'- الكرخ). הקבר נמצא בידי המוסלמים והוא נקרא "נבי יושע – نبي يوشع".                                       

הנוסע בנימין השני (רבי ישראל בן-יוסף בנימין) שביקר בבגדאד בשנת 1849, כתב בביקורו באתר הקבר: "במרחק שעה אחת מן העיר בגדאד, עומד בנין אחד קטן, מוקף בשמונה עצי שקדים, שם נמצא קבר יהושע הכהן גדול, מעוטר בכל מיני פאר לכבוד ולתפארת. תחת בימת הקבר מונחים כמה כתבי-יד עתיקים, אשר קראו מהם האנשים הבאים אל המקום ההוא. היהודים הולכים אל הקבר פעם אחת בחודש, לשמוע קריאת הדברים מתוך כתבי-היד הנזכרים, ואחרי כלות הקריאה, יזמרו שירים ותשבחות" (1).
(1)מסעי ישראל, עמ' 50.

תגובה 1:

  1. פקד המלך על עבדיו להוציא את שדרך מישך ועבד נגו - חנניה משאל ועזריה מתוך כבשן האש ואז אמר להם: אני רואה שאלהיכם גדול ותקיף אתם משוחררים, עזבו הם את ארץ בבל ועלו לארץ ישראל ללמוד תורה מפי יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול.
    ומי גדול מיהושע בן יהוצדק הכהן הגדול שהכתוב אומר: ''ויראני את יהושע הכהן הגדול... והשטן עֹמד על ימינו לשטנו'' (זכריה ג א), והקב''ה אומר לשטן: מדוע אתה מקטרג עליו? ''הלא זה אוד מוצל מאש''.

    http://www.toratemetfreeware.com/online/f_01894.html#HtmpReportNum0001_L4

    השבמחק