יום ראשון, 26 באוגוסט 2012

התלמוד הבבלי

התלמוד הבבלי, שנקרא בארמית "גמרא", נכתב בתקופה שבין המאה השלישית, למאה החמישית לספירה על-ידי
האמוראים ותלמידיהם (אמוראים כינוי לחכמי התלמוד בא"י ובבל). הוא נכתב לאחר חתימת "המשנה" במאה-
השנייה לספירה.

התלמוד הבבלי נכתב בשפה עברית של חז"ל, בשילוב לשון ארמית בבלית ונחתם על-ידי חשובי האמוראים וגדולי  
הדור בגלות בבל: הרבנים אשי ורבינא. הם פירשו את דברי התנאים למשנה והרחיבו אותם. הרב אשי, אחד החשובים
שבאמוראי גלות בבל, עמד בראש ישיבת "סורא" במשך 60 שנה, והפך אותה למקום מרכזי וחשוב בתורה.

התלמוד הבבלי, המבוסס בעיקרו על ששת סדרי המשנה, מכיל, בין היתר, "הלכות", "אגדות" ו"דיונים" שנידונו 
והתלבנו בישיבות בבל הגדולות: "סורא", "נהרדעא" ו"פומפדיתא". מאז שנחתם, מהווה התלמוד הבבלי נכס צאן 
ברזל. הוא נלמד בכל תפוצות ישראל ולאורך כל הזמן, משמש את עיקר הלימוד של בני הישיבות (כולל האשכנז) 
ומקור להלכה בכל מגוון החיים: במשפט, בדברי אגדה רבים, בחומר ההיסטורי הרב ומקור לפיתוח חוכמת הפלפול,
הפסיקה והמוסר, והדבר החשוב הוא, שאסור לשנות את תוכנו - לגרוע או להוסיף עליו דבר.

התלמוד הירושלמי, כתלמוד הבבלי, הוחל בהכנתו מתחילת המאה השלישית לספירה ונחתם במאה הרביעית 
לספירה, עוד לפני הוצאת התלמוד הבבלי. לפי אחת הגירסאות, התחיל ר' יוחנן את חיבורו והחכמים שאחריו
המשיכו כמה דורות בכתיבתו עד השלמתו. למרות שהתלמוד הירושלמי נכתב ב"ישיבת טבריה" שבגליל,   
שם ישבו רוב היהודים באותה תקופה, הוא נקרא ה"תלמוד הירושלמי", וזאת, מתוך כבוד לעיר "ירושלים". 

התלמוד הירושלמי שונה במבנהו מזה של הבבלי והשפעתו הייתה קטנה מהתלמוד הבבלי. רוב החכמים (גם
האשכנז), העדיפו את הבבלי עליו, בגלל השיבושים וההשמטות שנפלו בחלקו של הירושלמי והעיקר, בגלל
יםודיות ודקדוקי עריכתו של הבבלי ושכלולו בידי גאוני בבל, שנתנו לו מקום ראשון במעלה, ונהפך לסמכות 
ההלכתית העליונה בקרב עם ישראל.

באמצע שנות המאה הששית לספירה, הודפסו חלקים מהתלמוד הבבלי בספרד ופורטוגל. בסוף המאה התשע 
עשרה, נדפסה מהדורה מושלמת של התלמוד בדפוס וילנא (ש"ס וילנא) ב- 20 כרכים המכילים 2711 דפים.  


עד כה, תורגם התלמוד הבבלי לכמה שפות, ביניהן: אנגלית, גרמנית, צרפתית וקוריאנית, ולאחרונה, יצאה
מהדורה בערבית על-ידי המרכז ללימודי המזרח התיכון בירדן.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה